ร่วมประมูลหมายเลขบนเพลทชื่อรุ่น

SPRINT 10TH ANNIVERSARY
THAILAND LIMITED EDITION
เวสป้า ประเทศไทย ฉลองครบรอบ 10 ปี ให้คุณได้ร่วมประมูลหมายเลขบนเพลทชื่อรุ่น ของ VESPA SPRINT 150 i-Get ABS 10TH ANNIVERSARY THAILAND LIMITED EDITION โดยรายได้ทั้งหมดที่หักจากยอดตั้งต้นการประมูลจะถูกนำไปมอบให้แก่มูลนิธิเด็กโสสะแห่งประเทศไทยฯให้คุณร่วมประมูลหมายเลขบนเพลทชื่อรุ่นจำนวน 46 หมายเลข ดังนี้

Group 1:
0002-0031

Group 2:
0033 0044 0055 0066 0077 0088 0099

Group 3:
0111 0222 0333 0444 0555 0666 0777 0888 0999
เหลือเวลาในการประมูลอีก