ร่วมประมูลหมายเลขบนเพลทชื่อรุ่น

SPRINT 10TH ANNIVERSARY THAILAND
LIMITED EDITION
โอกาสพิเศษให้คุณร่วมประมูลหมายเลขบนเพลทชื่อรุ่น รายได้ทั้งหมดที่หักจากยอดตั้งต้นการประมูล จะถูกนำไปมอบให้แก่มูลนิธิเด็กโสสะแห่งประเทศไทยฯเริ่มประมูลได้ตั้งแต่ วันที่ 29 ต.ค. 63 เวลา 10.10น.
ถึง วันที่ 2 พ.ย. 63 เวลา 12.00น.
(1 ท่านสามารถประมูลได้สูงสุด 3 หมายเลขเท่านั้น)